Spoele-
park

Landbouwpark – Zuid Lokeren

Het terrein tussen Spoele en Naastveld is niet groots, maar groot genoeg om een belangrijke groene long te zijn. Lokeren groeit, en vooral in Lokeren Zuid. Door de uitbreidingen van het industrieterrein en de talrijke verkavelingen verdwijnt de open ruimte in hoog tempo. De ruimte tussen Spoele en Naastveld is de laatste groene vinger die er tot diep in bebouwde kom doordringt. Een buitenkans om stad en platteland te versterken.

Stap voor stap sloten 3 jonge creatieven zich in de schaduw aan , één kan vliegen met de drone, één fotograaf en manusje van alles, en één movie maker. Kijk even mee hoe Spoelepark meer kan inzetten om  open ruimte en landbouw te verbinden en zo kan opgaan in zijn omgeving.

De zaak van de grond

De bodem is dat bovenste, losse deel van de aardkorst waar zich het leven van planten, dieren en mensen afspeelt. Een productieve bodem is niet iets wat we eenvoudig nieuw kunnen maken. De ontwikkeling van een hoogwaardige productieve bodem is een proces van eeuwen, waar zowel de natuur als de (agrarische) mens een belangrijke rol in speelt. Deze bodems krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen.

Platteland in het park

Spoelepark is die plaats waar je van in de stad stad onmiddelijk met je 2 voeten in het platteland staat. Kunnen we hier als Lokeraars een park maken waarin we ruimte beleven zonder alle ruimte in te nemen? Waarin fauna en flora, spelen en recreëren de landbouw niet verder verdringen maar naar elkaar een hand uitsteken.

What’s in a name PARK

park (het; o; meervoud: parken)

pretpark, bospark, wagenpark, central park, park midden limburg, machinepark, park de warande, … landbouwpark

Het parkgevoel is er al … de bewoners van Lokeren Zuid hebben het gebied al in hun armen gesloten. Het gebied brengt rust en stilte om te lopen te fietsen of te wandelen en verbindt deze bezoekers met het landschap dat boeren er al eeuwenlang inrichten. De nieuwe inrichting van de ruimte is een buitenkans om boeren en tuinders een vaste plek te geven en zo het landbouwpark van de toekomst te creëren.

Het 21ste eeuwse stadspark is een voedselpark