De buurt verbinden

door trage wegen 

Door de grote druk op de (open) ruimte is het logisch dat een aantal specifieke vragen m.b.t. het gebruik ervan samenkomen in één gebied. Dat is ook zo in Spoelepark, een combinatie van landbouwgronden in het hart van de site en restgronden aan de rand ervan. Toch biedt het gebied wel degelijk de mogelijkheid voor een consensus tussen landbouw, tuinbouw, recreatie en natuur.  Goed ingeplante trage wegen kunnen een grote rol spelen om hun specifieke behoeften inzake ruimtegebruik te verzoenen. De trage weg kan gaandeweg een draagvlak creëren om landbouwers te zien als beheerders van het randstedelijke landschap. 

.   

Samen op de trage weg 

Samen wandelen of fietsen op een trage weg is anders dan op een rijweg. Een trage weg is een veilige schoolweg, een pad waar je samen kan wandelen, al dan niet op schooluitstap. Trage wegen verbinden buren. Weg van het drukke verkeer lukt ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap achter de lintbebouwing krijg je er gratis en voor niets bij.  

Stad verbinden

met de landbouw

Door de grote ruimtedruk is het logisch dat een aantal specifieke ruimtevragen samenkomen in één gebied.  De combinatie van restgronden aan de rand en landbouwgronden in het hart van de site maken een consensus tussen verschillende gebruikers mogelijk. . Goed ingeplante trage wegen kunnen daarbij grote rol spelen en de specifieke ruimtevragen verzoenen.  De trage weg kan gaandeweg draagvlak creëren voor landbouwers die als beheerders van het  randstedelijke landschap. 

Natuur en School verbinden

Kinderen hebben behoefte aan beweging én aan ontdekking van hun omgeving. Enkele veilige wandelpaden en een zitplaats op maat van een klas in de onmiddellijke omgeving van de SBS Spoele kunnen een aanzienlijke ondersteuning betekenen voor de leerkrachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen zich beter kunnen concentreren, beter presteren en minder pestgedrag vertonen wanneer ze dagelijks kunnen lopen. Dit is een bijkomende meerwaarde van het gebied.