Spoelepark:
productieve stadsgrens

Grensgebieden zijn vaak veelzijdig omdat verschillende functies en aspecten van een gebied er elkaar raken … Ook in Spoelepark is dat zo. Aan de ene zijde strekt het landschap zich uit tot Heiende; aan de andere zijde liggen de woonkernen Spoele en Lokeren-Zuid.

Hoe gaan we hiermee om ? Hebben we 4ha ruimte nodig om de buurt te verbinden met spel en recreatie? Of passen we onze plaats om te spelen en te ontmoeten in het landschap in, midden de velden ? Kunnen we ons “omringen” met de voedselproductie, die er elk seizoen een andere gedaante aanneemt ? Of planten we bosgoed en wordt Spoelepark de leverancier van bomen voor het Lokeren van de 21-ste eeuw ? Het Spoelepark kan dus de productieve en recreatieve stadsgrens worden voor het Lokeren van de toekomst.

Ruimte beleven zonder ze in te nemen

Open ruimte is schaars.  Met 6 hectare per dag verdwijnt ze in ijltempo.  Maar als we die open ruimte dubbel of driedubbel gebruiken – bv. door ze te delen tussen alle gebruikers – kunnen we dat verlies beperken. Kleine landschapselementen aanleggen biedt kansen aan de lokale fauna en flora (natuurontwikkeling). Akkers geven ruimte aan landbouwers en tuinen aan tuinders. En daarmee verweven planten we een avontuurlijk bosje voor de buurtbewoners, scholen en jeugdbewegingen met open plekken en voorzieningen voor buitenklassen.