Uitzicht geeft rust

Het  zicht op een verre horizon verruimt de blik. Het schouwspel van de hemel wordt hierdoor bij wijze van spreken tastbaar.  Het brengt verwondering en rust in een gebied met dichte en heterogene bebouwing. Hier maakt Spoelepark het verschil met de andere parken zoals Bospark, Hoedhaer of Everslaarbos.  Het maakt deze groene long grootser dan haar oppervlakte doet vermoeden.     

Kansen voor open ruimte

Spoelepark is het vingertopje van een wat grotere open (rest-) ruimte die zich uitstrekt tot Heiende.  Visueel is die ruimte er nu al sterk mee verbonden.  De inrichting van Spoelepark kan de aanzet zijn om een beleidsplan open ruimte  op te maken.  Hierdoor kan de open ruimte niet enkel in de officiële landbouwzones, maar ook aan alle grenzen van de bebouwde stadskern naar waarde geschat worden voor de leefomgeving van de Lokeraar.