De VZW Spoelepark

mrt 24, 2021

Gesteund door het enthousiasme en de waardering van velen besloten we ons vrijwilligerswerk voor de buurt te verankeren in een officiële structuur, de vzw Spoelepark (opgericht op 15 oktober 2019). We delen de bezieling om deze plek op Spoele in de toekomst verder te helpen ontwikkelen en beheren. De vereniging heeft dan ook tot doel de groene open ruimte te behouden en de publieke beleving en ervaring ervan te versterken. Ten tweede wil ze de sociale contacten tussen haar leden onderling, de bevolking van Lokeren Zuid en de medegebruikers van deze groene open ruimte bevorderen.

“Het is de bedoeling elk jaar een tweetal initiatieven te nemen die onze buurt verbinden. Zo kunnen we elkaar leren kennen “van ziens” en willen we het gemakkelijker maken om spontaan een praatje te slaan. Zie je daar zelf ook iets in ? Via onze facebookpagina blijf je op de hoogte en kan je ook contact opnemen.  Of spreek ons gewoon eens aan!