Ontstaan en activiteiten

jan 1, 2019

Vzw Spoelepark ontstond na enkele jaren van actie voeren. Als initiatiefnemers ontvingen we veel steun – binnen en buiten de buurt – om het project Spoelepark bij het stadsbestuur op de agenda te zetten. Het Spoelepark werd geboren in de schoot van de buurt en de oprichting van de vzw Spoelepark was een logische volgende stap. De vzw wil “ontmoeting” in de buurt stimuleren en ziet de open ruimte van Spoelepark daartoe als hefboom. Met de inrichting van het Spoelepark door de stad Lokeren worden nu de kiemen gelegd om dit gebied te laten uitgroeien tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor de omliggende buurten en een regionale troef inzake stadsontwikkeling.

  • Wie de buurt een warm hart toedraagt en graag betrokken is heten we van harte welkom! Je kan contact opnemen via Facebook.

Bekijk de facebook post