Subsidies koning Boudewijnstichting

Subsidies koning Boudewijnstichting

Vzw Spoelepark kreeg subsidies in het kader van de oproep “gemeente van de toekomst” van de Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Bond Beter Leefmilieu. Het project wil de trage wegen in het gebied als binnenweg gebruiken bij wegenwerken. Verbetering van het onverharde...
Lid van de VZW trage wegen

Lid van de VZW trage wegen

nieuw pad van Everslaar naar Spoelepark anno 2021 In 2018 nam vzw Spoelepark het initiatief om een trage weg “aan te leggen” tussen Spoele en de Marsstraat. Dat pad is vandaag niet meer weg te denken uit de buurt. Het leidt schoolgangers en fietsers veilig binnendoor...
De VZW Spoelepark

De VZW Spoelepark

Gesteund door het enthousiasme en de waardering van velen besloten we ons vrijwilligerswerk voor de buurt te verankeren in een officiële structuur, de vzw Spoelepark (opgericht op 15 oktober 2019). We delen de bezieling om deze plek op Spoele in de toekomst verder te...
Ontstaan en activiteiten

Ontstaan en activiteiten

Vzw Spoelepark ontstond na enkele jaren van actie voeren. Als initiatiefnemers ontvingen we veel steun – binnen en buiten de buurt – om het project Spoelepark bij het stadsbestuur op de agenda te zetten. Het Spoelepark werd geboren in de schoot van de buurt en...